Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Sint Jansklooster, Kloosterweg 47a

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8326CB 47 a
Publicatiedatum
04-10-2017
Einddatum
15-11-2017

Beschrijving

Sint Jansklooster, Kloosterweg 47a, bouwen kleedruimte/machineopslag ijsclub Ons genoegen

De stukken liggen van 4 oktober 2017 t/m 15 november 2017 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk (tijdens openingstijden).

Het plan is te raadplegen op:  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.OVKloosterweg47a-VA01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/819EE0FB-562F-4A02-A7C9-2D183D26BB3A/

Reageren?

T/m 15 november 2017 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).