Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

De Bult, Bultweg 25, kappen 3 bomen (09-10-2018)
Eesveen, Eesveenseweg, aanleggen zonnepark op agrarische percelen (10-10-2018)
Giethoorn, Binnenpad 82, bouwen bijgebouw (17-10-2018)
Giethoorn, Eendrachtsplein 4, wijzigen gevel t.b.v. verplaatsen ingang (11-10-2018)
Giethoorn, Jonenweg 1c, bouwen woning (15-10-2018)
Giethoorn, Langesteeg 20, plaatsen zonnepanelen op schuur (10-10-2018)
Giethoorn, Molenweg 8, kappen boom (11-10-2018)
Kuinre, Het Anker 2, bouwen bedrijfspand en woning en plaatsen 2 masten (16-10-2018)
Onna, Achterweg 4, bouwen kapschuur (16-10-2018)
Ossenzijl, Ossenzijlerweg, bouwen woning park Waterstaete (03-10-2018)
Sint Jansklooster, Veneweg 3, verbreden sloot (04-10-2018)
Steenwijk, Meppelerweg 103B, aanleg kabelverbinding Havelterberg (15-10-2018)
Steenwijk, Tukseweg 62 - 64, aanleggen tijdelijk parkeerterrein en kappen 5 bomen (02-10-2018)    
Tuk, kruispunt Hooidijk/Melkweg, kappen 8 bomen (03-10-2018)    
Vollenhove, Schouw 6, bouwen woning (12-10-2018)    
Willemsoord, Olde Meinenbos 11, bouwen woning (12-10-2018)    

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Baars, ’t Goor 5, kappen vogelkers en beukenboom (16-10-2018)
Eesveen, Van Karnebeeklaan 32, vervangen dakpannen, aanbrengen isolatie en plaatsen dakramen (11-10-2018)    
Scheerwolde, Woldlakeweg 14, plaatsen volières (12-10-2018)    
Steenwijk, Stroomdal 9, kappen berk (17-10-2018)    
Tuk, De Spitzen 5, kappen es (15-10-2018)    
Wanneperveen, Oldehof 1/Veneweg 124, gevelwijziging en plaatsen kozijnen (12-10-2018)    

   
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg bij kmp 10,04, kappen 2 bomen (12-10-2018)