Verkeer & vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen i.v.m. asfaltonderhoud

Eesveen, Polderweg van 29 t/m 31 oktober 2018
Kallenkote, Gruttoweg vanaf De Wulpen tot Kallenkote van 29 t/m 31 oktober 2018
Eesveen, Binnenweg vanaf Bultweg tot bebouwde kom Eesveen van 31 oktober t/m 2 november 2018
Zuidveen, De Auken van 2 t/m 7 november 2018
Daar waar mogelijk wordt het verkeer omgeleid.

Tijdelijke wegafsluitingen

Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan op 19 en 20 november 2018 van 7.00 tot 17.30 uur in verband met het kappen van bomen. De weg is in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid met borden.

Vollenhove:
-    De Noordwal vanaf kruising, Noordwal/Rede en kruising Oppen Swolle/Wendeler Bentweg
-    De Halleweg vanaf kruising  en parallelweg Oppen Swolle/Halleweg en kruising Halleweg/Bergkampen
-    De Kruising Franse Pad, Aan Boord, George Schenckstraat en Laan van Toutenburgh:
o    Franse Pad ter hoogte van de toegang naar Nieuw Clarenberg (bij de postbus)
o    Aan Boord ter hoogte van de kruising met de Godfried van Rhenenlaan
o    Op de kruising verbindingsweg George Schenckstraat met De Cartouwe
o    George Schenckstraat bij de kruising met het Engelse Bos
-    Oppen Swolle, tussen de Weg van Rollecate en de Kadoelerweg
op 09-11-2018 vanaf 08.00 uur tot 16.00 uur en 10-11-2018 vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur vanwege de Survivalrun Vollenhove 2018.


Verkeersbesluiten

Steenwijk, nabij Irisstraat 83, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Herenslagen 49, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 24-10-2018 t/m 04-12-2018 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 04-12-2018 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).