Algemeen

Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland op 22 oktober 2018, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 10.00 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl  De te behandelen stukken liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Adviesraad, tel. 14 0521.
 

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie, gemeentehuis op 23 oktober 2018, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
 De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met  de heer H. Waninge, tel. 14 0521.