Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Zuiderstraat 22, vervangen bestaande bijgebouwen (02-10-2018)
Eesveen, Binnenweg 3, kappen beuk (04-10-2018)
Eesveen, Van Karnebeeklaan 3A, plaatsen tijdelijke stacaravan (27-09-2018)
Oldemarkt, de Hare 19, kappen beukenboom (26-09-2018)
Sint Jansklooster, Kadoelen 11a, splitsen woonboerderij (10-10-2018)
Steenwijk, Broekslagen 3, uitbreiden huidige inrichting (26-09-2018)
Steenwijk, Het Bolwerk 30, plaatsen dakkapel (02-10-2018)
Staphorst zijde Steenwijk, Leenders, kappen 3 kastanjebomen (02-10-2018)
Steenwijk, President Kennedystraat 32 t/m 48, vervangen kozijnen en dakbeplating (01-10-2018)
Steenwijk, Scholestraat 25, vervangen kozijn in voorgevel (03-10-2018)
Steenwijk, Tukseweg 20, plaatsen bijgebouw (26-09-2018)
Steenwijk, Woldpromenade 33, wijzigen bestemming (26-09-2018)    
Tuk, Boterweg 2, uitbreiden bedrijfsgebouw (05-10-2018)    
Wanneperveen, Nieuwe Dijk 2, starten minicamping (26-09-2018)    
Wetering, Wetering West 3a, plaatsen tijdelijke woonunit (26-09-2018)    

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Groenestraat 66, bouwen terrasoverkapping (10-10-2018)
Giethoorn, Zuiderpad 29, starten Bed & Breakfast (09-10-2018)
Kalenberg, Berkenlaan 14, uitbreiden bovenverdieping (09-10-2018)
Steenwijk, Brigade 50 t/m 60, bouwen 6 vrijstaande woningen (10-10-2018)
Steenwijkerwold, Holthinge Campweg 152, plaatsen dakkapel (04-10-2018)    
Tuk, Boterweg 2, uitbreiden bedrijfsgebouw (10-10-2018)    
Vollenhove, Doeveslag 8 t/m 30 en Wheeme 11 t/m 21A, bouwen 19 woningen (10-10-2018)    
Zuidveen, De Klim 12 t/m 26, bouwen 8 appartementen (09-10-2018)    

   
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Tukseweg 71, 71A t/m H, bouwen 9 woningen (05-10-2018)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).