Algemeen

Commissie bezwaarschriften

8 oktober 2018, Vendelweg 1, Steenwijk
Agenda:
19.15 uur: bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand op locatie Lange Baan 20 in Steenwijk


Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

9 oktober 2018  Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.


Raadsvergadering

9 oktober 2018 Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur / Raadsinformatie