Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Domineeswal 5, vervangen enkel glas en vernieuwen onderramen (24-09-2018)
Blokzijl, Kanaalweg 3e, vervangen en vergroten bijgebouw (23-09-2018)
Giethoorn, Binnenpad 41, verkopen nevenproducten (06-09-2018)
Scheerwolde, Woldlakeweg 14, plaatsen volières (22-09-2018)
Sint Jansklooster, Barsbeek 36, renoveren woonboerderij (26-09-2018)
Sint Jansklooster, Koningsspil 2, bouwen woning (24-09-2018)
Sint Jansklooster, Zuurbeek 18, verlengen aanvraag voor tijdelijke unit (26-09-2018)    
Steenwijk, De Poterne 18, bouwen vervangende schuur (21-09-2018)    
Steenwijk, Gasthuisstraat 26, wijzigen gevel (20-09-2018)    
Steenwijkerwold, Steenwijkerdiep-Zuid 4, kappen 3 bomen (20-09-2018)    
Tuk, Lage Egge 2, bouwen carport (19-09-2018)  
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 49, kappen es (24-09-2018)
Sint Jansklooster, Bovenkruier 10 en 12, bouwen twee-onder-een-kapwoning (20-09-2018)
Steenwijkerwold, Thijendijk 12, realiseren groepsaccommodatie (20-09-2018)
Vollenhove, achter Floris van Wevelikhovenstraat 3 en 5, kappen treurwilg (19-09-2018)    
Wanneperveen, Beulakerweg thv kmp 14,860, kmp 15,459 en kmp 16,462, kappen 3 bomen (25-09-2018)  
   

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Giethoorn, Beulakerweg 54, brandveilig gebruiken logiesgebouw (26-09-2018)
Steenwijk, Dolderweg 40, uitbreiden en veranderen inrichting (01-10-2018)  

De stukken liggen van 3 oktober 2018 t/m 14 november 2018 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 14 november 2018 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).