Bestemmingsplannen

Rectificatie kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Muggebeet 3, Blokzijl


Deze rectificatie is noodzakelijk omdat de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan Blokzijl, Muggebeet 3 weliswaar in de Steenwijker Courant huis-aan-huis was gepubliceerd, maar per abuis niet in de Staatscourant. Zodoende is het noodzakelijk om het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken opnieuw ter inzage te leggen.

Het plan heeft betrekking op een uitbreiding van het horecabedrijf Geertien, Muggebeet 3 te Blokzijl. Het betreft een uitbreiding van de bestaande voorzieningen en een opwaardering van het parkeerterrein.

De stukken liggen van 31 oktober t/m 11 december 2018 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk (tijdens openingstijden).

Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.BZLMuggenbeet3BP-ON01.

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://212.78.207.19/B898317F-AD83-44AB-8023-6D1040C24DE2/.

 

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 11 december 2018 mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk.