Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Oeverweg 2, bouwen melkstal (19-10-2018)
Sint Jansklooster, Schaarweg 33, vervangen dakbedekking (22-10-2018)
Steenwijk, Meppelerweg 3, plaatsen dakkapel (23-10-2018)
Steenwijk, Molenstraat 9, bouwen portaal met trapopgang (17-10-2018)
Steenwijk, Veenlanden 1, bouwen schuur met overkapping (19-10-2018)
Vollenhove, Groenestraat 24, aanbrengen diverse wijzigingen Old Ruitenborgh (19-10-2018)
Vollenhove, Schouw 10, bouwen woning (17-10-2018)
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroïnkweg 88, bouwen schuur (21-10-2018)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Baars, Baarsweg 22, kappen ratelpopulier (22-10-2018)    
Eesveen, Van Karnebeeklaan 3A, tijdelijk plaatsen stacaravan (18-10-2018)    
Sint Jansklooster, Koningsspil 2, bouwen woning (23-10-2018)    
Steenwijk, Het Bolwerk 30, plaatsen dakkapel (18-10-2018)    
Steenwijk, President Kennedystraat 32 t/m 48, vervangen kozijnen en dakbeplating (18-10-2018)    
Steenwijk, Scholestraat 25, vervangen overheaddeur door pui (16-10-2018)
Willemsoord, Olde Meinenbos 15, bouwen woning (23-10-2018)
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Beulakerweg 153, vervangen showroom en werkplaats (10-08-2018)
 

Rectificatie

In de Steenwijkerland Expres van 10 oktober 2018  is een ingekomen aanvraag omgevingsvergunning met de verkeerde omschrijving gepubliceerd. De juiste omschrijving is:
Staphorst zijde Steenwijk, Leenders, kappen 5 kastanjebomen (02-10-2018)


 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).