Verkeer & vervoer

Verkeersbesluit

Steenwijk, nabij Verlaatseweg 95, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 31-10-2018 t/m 11-12-2018 ter inzage (1).
 

Reageren?

T/m 11-12-2018 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Tijdelijke wegafsluitingen in verband met snoeiwerkzaamheden

De Bult, Bultweg in week 44 tussen 8.00 en 16.00 uur
Eesveen, Van Karnebeeklaan in week 44 tussen 8.00 en 16.00 uur
Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan, Kerkhofslaan, Generaal van de Boschweg in week 45 en 46 tussen 8.00 en 16.00 uur
Onna, Achterweg in week 46 en 47 tussen 8.00 en 16.00 uur
Kallenkote, Kallenkote in week 48 en 49 tussen 8.00 en 16.00 uur
De wegen zijn afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid met borden.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).