Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Kooiweg 10, verlengen jongveestal (03-10-2018)    
Steenwijk, Steenwijkerdiep 50G, plaatsen dakkapel (02-10-2018)    
Steenwijk, Troelstrastraat 18, kappen 7 bomen en herplanten 7 bomen (27-09-2018)
Wanneperveen, Zomerdijk, kappen es (26-09-2018)    
Willemsoord/Sint Jansklooster, achter Koningin Wilhelminalaan 66 en 68, ten oosten van Van Karnebeek 7c, tegenover Zuurbeek 1 en ten oosten van kruising Oppen Swolle/Halleweg, aanleggen 7 amfibiepoelen (02-10-2018)    
    

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Steenwijk, Ruxveenseweg 6, oprichten autobedrijf (03-10-2018)

De stukken liggen van 10 oktober 2018 t/m 21 november 2018 ter inzage (1).  

Het plan is te raadplegen op:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.STWRuxveenseweg6-VA01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/8FFD2034-30A2-459F-B406-D656914850F7/

 
Reageren?

T/m 21 november 2018 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Wanneperveen, Veneweg 71, vernieuwen vergunning minicamping

De stukken liggen van 10 oktober 2018 t/m 20 november 2018 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.WNPVeneweg71OV-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/3F918E8C-BACE-4F0B-9B6E-6023C010E38C/


Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 20 november 2018 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Paasloo, Oosterdallaan 2, vernieuwen vergunning minicamping

De stukken liggen van 10 oktober 2018 t/m 20 november 2018 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.PSLOosterdallaa2OV

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/8BFBB42C-914A-4F40-88AF-31399EF3C719/

 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 20 november 2018 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Wetering, Wetering West 77, vernieuwen vergunning minicamping

De stukken liggen van 10 oktober 2018 t/m 20 november 2018 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.WTRWeteringwes77OV-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/F632B90A-E355-41FD-A424-C486EA4BB372/


Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 20 november 2018 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Blokzijl, Kuinderdijk 5, vernieuwen vergunning minicamping

De stukken liggen van 10 oktober 2018 t/m 20 november 2018 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.BZLKuinderdijk5OV-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/376B07E7-B485-4A5B-A214-DDD7EB51A973/
\

 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 20 november 2018 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.
 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).