Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Ossenzijl, Oudeweg 53, vervangen bijgebouw (03-10-2019)
Sint Jansklooster, Molenkampen 24, bouwen woning (04-10-2019)
Steenwijk, De wiezeboom 18, plaatsen dakkapel (03-10-2019)
Steenwijk, Dolderweg 40, bouwen silo (02-10-2019)
Steenwijk, Korte Woldpromenade 8, plaatsen reclame (03-10-2019)
Steenwijk, Parallelweg 15, wijzigen gevel (04-10-2019)
Tuk, De Spitzen 5, kappen boom (03-10-2019)
Vollenhove, Kerkstraat 87, vervangen kozijn (03-10-2019)    
Vollenhove, Schouw 1, bouwen woning (04-10-2019)    
Wetering, Wetering West 61, uitbreiding woning (03-10-2019)    
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 6, wijzigen bestemming in horeca (08-10-2019)
Kuinre, Vijverpark 91a, kappen boom (07-10-2019)
Ossenzijl, Oudeweg 93, verbouwen woning en bouwen schuur (07-10-2019)
Steenwijk, A. van Olphenstraat 37, plaatsen dakkapel (04-10-2019)
Tuk, Hooidijk 2, kappen populier (07-10-2019)    
Vollenhove, David van Bourgondiëstraat 6, bouwen opbouw op garage (08-10-2019)    
Vollenhove, Groenestraat 24, intern verbouwen van Stadspaleis Oldruitenborgh t.b.v. bedrijfswoning (08-10-2019)    
Vollenhove, Kerkstraat 87, vervangen kozijn (04-10-2019)    

 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, tegenover Molenweg 31, creëren botenhuis d.m.v. verlengen overstek bestaande bouw (09-10-2019)
Willemsoord, Kerkhoflaan 4A, kappen 4 beukenbomen (07-10-2019)


Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
De Bult, Bultweg 6, bouwen woning

De stukken liggen van 16 oktober 2019 t/m 26 november 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/80A555EF-1517-40C7-86D5-922932BF62E1/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.DBUBultweg6OV-ON01

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 26 november 2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).