Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baarlo, Baarlo 2, vernieuwen en isoleren voorgevel (20-09-2019)
Belt-Schutsloot, Arembergerweg 2, gedeeltelijk gebruiken rietloods voor tijdelijke opslag (22-09-2019)
Giethoorn, Kerkweg 45, starten Bed & Breakfast (20-09-2019)
Oldemarkt, de Hare 89, kappen wilg (16-09-2019)    
Scheerwolde, Scheerwolderweg 29, bouwen woning (19-09-2019)
Sint Jansklooster, Leeuwte 18, kappen eikenboom (20-09-2019)
Steenwijk, Bataljon 2, bouwen woning (20-09-2019)
Steenwijk, Meppelerweg 124, bouwen aanbouw (15-09-2019)
Steenwijk, Oosterstraat 4-6, wijzigen winkelpuien (17-09-2019)
Steenwijkerwold, Gelderingen 20, kappen es (20-09-2019)
Tuk, Oosterhoek 7, bouwen bijgebouw (17-09-2019)
Vollenhove, Schaarweg 3, plaatsen prijzenbord (23-09-2019)
Wanneperveen, Bovenboerseweg 23, bouwen aanbouw (24-09-2019)
Wanneperveen, Bovenboerseweg 54, aan- en verbouwen woning (18-09-2019)  
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

De Pol, Woldweg 3, plaatsen en bewonen caravan tijdens bouw woning (25-09-2019)
Paasloo, hoek Binnenweg / Hooiweg, aanleggen poel (18-09-2019)
Paasloo, Oosterpaasloërweg 6, aanleggen poel (18-09-2019)
Sint Jansklooster, Halleweg 16, bouwen woning met bijgebouw (25-09-2019)
Steenwijk, Brigade 30 t/m 40, bouwen 6 half vrijstaande woningen (20-09-2019)    
Steenwijk, Steenwijkerdiep 27, doorbreken dragende wand (19-09-2019)    
Vollenhove, weg van Rollecate 11, starten kleinschalige horeca in Kringloopwinkel (25-09-2019)    


Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 49, bouwen woning

De stukken liggen van 2 oktober 2019 t/m 13 november 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:  http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/0DE2D97C-B9C5-448E-B088-243E930C0F4C/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.ZDVBGWStroinkw49OV-VA01
 

Reageren?

T/m 13 november 2019 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).