Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Eesveen, Het Eeserwold, Das auto Salon (autobeurs) op 31-10-2019 van 19.00 uur tot 22.00 uur en 01-11-2019 van 10.00 uur tot 22.00 uur, Lederhosen & Dirndl op 02-11-2019 van 19.00 uur tot 01.00 uur
Sint Jansklooster, naast Halleweg 9, T.V.D.M. Feest op 14-11-2019 van 18.00 uur tot 00.00 uur, 15-11-2019 van 18.00 uur tot 00.00 uur en 16-11-2019 van 14.00 uur tot 02.00 uur
Steenwijk, op de Markt, Kermis op 23-10-2019 van 10.00 uur tot 23.00 uur, 24-10-2019 van 10.00 uur tot 23.00 uur, 25-10-2019 van 10.00 uur tot 23.00 uur, 26-10-2019 van 10.00 uur tot 23.00 uur, 27-10-2019 van 13.00 uur tot 20.00 uur, 28-10-2019 van 10.00 uur tot 23.00 uur en 29-10-2019 van 10.00 uur tot 23.00 uur
Vollenhove, Godfried v. Rhenenlaan e.o., Survivalrun Vollenhove op 08-11-2019 van 09.30 uur tot 15.00 uur en 09-11-2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur

De stukken liggen t/m 15 oktober 2019 ter inzage (1).
 

Reageren?

T/m 15 oktober 2019 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontheffingen oudejaarshuisjes

Vanaf 23 december 2019 tot en met 2 januari 2020 worden in Sint Jansklooster en Vollenhove de oudejaarshuisjes geplaatst. Op 24 september 2019 is een ontheffing afgegeven voor de plaatsing van de oudejaarshuisjes aan de vertegenwoordigers van de volgende oudejaarshuisjes:

Sint Jansklooster, evenemententerrein
•    Keet de Zwalker
•    Keet Rio
•    Keet Kiepe
•    Keet Wappel
•    Keet Stekkie

Vollenhove, evenemententerrein
•    De Woeste Hoeve
•    Wannabier
•    Z.A.T.
•    De Pulle
•    Casanova
•    Keet ’t Hokkien

Vollenhove, parkeerplaats sportvereniging VENO
•    De Katers
•    Bacchus
•    ’t Grolschien
•    ’t Keetje

Vollenhove, Groenestraat, parkeerplaats naast OBS Voorpoort
•    ’t Doppien

Vollenhove, Groenestraat, parkeerplaats achter slagerij Heetebrij
•    ’t Zoepteam

Vollenhove, parkeerplaats Buitenhaven, hoek Flevoweg/Aan Zee
•    De Toko
•    Keet Pluume
•    Keet Upton
•    Keet DIJK
 

Reageren?

Binnen 6 weken, gerekend vanaf 24 september 2019, kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).