Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Steenwijk, Raadssingel 24, plaatsen dakkapel (16-10-2019)        
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 191, bouwen tweede bedrijfswoning en werktuigenloods (15-10-2019) 
  

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Beulakerweg 32, starten Bed & Breakfast (09-10-2019)        
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 93, slopen houthok, aanpassen werkplaats en plaatsen diverse bijgebouwen (14-10-2019)     

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Blankenham, Blokzijlerdijk 26, bouwen serrestal

De stukken liggen van 23 oktober 2019 t/m 4 december 2019 ter inzage (1).
 
Het plan is te raadplegen op:  http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/FACDA2CE-0314-4B47-BACA-26F4C22108DD/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.BKHBlokzijlrd26OV-VA01
 

Reageren?

T/m 4 december 2019 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).