Verkeer & Vervoer

Verkeersbesluiten

Blokzijl, nabij Boffersweidje 12, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Akkerplein 41, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Kallenkoterallee 6, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Preistingestraat 11, verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Preistingestraat 15, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Prinses Christinastraat 33, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Vollenhove, nabij Doeveslag 27, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Vollenhove, nabij Gasthuisstraat 22, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Vollenhove, nabij Hendrik van Beierenstraat 13, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 23-10-2019 t/m 03-12-2019 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 03-12-2019 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).