Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten


5 november 2019  

Raadsvergadering, behandeling begroting, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 14.00 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl, onder Bestuur / Raadsinformatie.

 

8 november 2019       

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Bekendmaking Aanwijzingsbesluit locaties oudejaarshuisjes

Burgemeester en wethouders hebben op 24 september 2019 het Aanwijzingsbesluit locaties voor oudejaarshuisjes vastgesteld. Daarin zijn de locaties voor oudejaarshuisjes, inclusief de maximaal toegestane aantallen per locatie vastgesteld. Het gaat om een kleine wijziging van de bestaande regeling. Het aanwijzingsbesluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2019, nr. 253420, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van het besluit. Het Aanwijzingsbesluit is op 25 oktober 2019 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.