Verkeer & vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Steenwijk, Burgemeester Goeman Borgesiusstraat vanaf T-splitsing Weemstraat t/m Oosterpoort, op   29-10-2019 van 06.00 uur tot 19.00 uur (Elfduizend markt)
Vollenhove, De Hagen, tussen Schaarweg en De Hagen 3, op 11 november, 07.00 uur tot 22 november 2019, 16.00 uur, volledig afgesloten in verband met het vervangen van een rioleringsgemaal.

Parkeerverbod

Steenwijk, Burgemeester Goeman Borgesiusstraat vanaf T-splitsing Weemstaat t/m Oosterpoort op 28-10-2019 vanaf 00.00 uur t/m 29-10-2019, 19.00 uur (Elfduizend markt)

Verkeersbesluit

Steenwijk, nabij Jan van Riebeeckstraat en van Speykstraat, opheffen eenrichtingsweg Paul Krugerstraat

De stukken liggen van 30-10-2019 t/m 10-12-2019 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 10-12-2019 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).