Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Blokzijl, rondom de Kolk, Lights in Blokzijl van 11-12-2019 t/m 22-12-2019 iedere dag van 17.00 uur tot 23.00 uur
Vollenhove, evenemententerrein achter de Burght, On Board Festival 2019, op 29-11-2019 van 20.00 uur tot 01.00 uur en 30-11-2019 van 20.00 uur tot 01.00 uur

De stukken liggen t/m 12 november 2019 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 12 november 2019 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Verleende ontheffingen geluid

Steenwijk/Onna, werkzaamheden aan het spoor tussen overweg Kallenkote en overweg Stouwe/ Spoorbaanweg, in de nachten van 24-11-2019 op 25-11-2019, 27-11-2019 op 28-11-2019, 08-12-2019 op 09-12-2019, 11-12-2019 op 12-12-2019 tussen 23.00 uur en 07.00 uur. De laatste 2 nachten zijn extra ingepland i.v.m. eventuele vertragende omstandigheden. (22-10-2019)
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).