Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Blokzijl - Muggenbeet 3

De gemeenteraad heeft op 3 september 2019 het bestemmingsplan Blokzijl – Muggenbeet 3 vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van het Horecabedrijf Geertien aan de Muggenbeet 3 in  Muggenbeet. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld.

De stukken liggen van 9 oktober t/m 19 november 2019 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk (tijdens openingstijden). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.BZLMuggenbeet3BP-VA01

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/5A6E2411-A554-4613-914D-40F5BB3548A1/

 

Reageren?

T/m 19 november 2019 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 20 november 2019. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.