Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:

Paasloo, Binnenweg 41, wijzigen bedrijf (06-09-2019)
Steenwijk, Koematen 8, wijzigen bedrijf (30-08-2019)
Vollenhove, Schaarweg 3, veranderen inrichting (27-09-2019)
Vollenhove, Weg van Rollecate 11, starten kringloopwinkel (23-09-2019)
Zuidveen, Zuidveenseweg 75, wijziging vergunninghouder (11-09-2019)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.