Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blankenham, Kerkbuurt 7, huisvesten tijdelijke werknemers (16-09-2019)
Blokzijl, Burgemeester Nilandtweg 22 en 24, bouwen twee-onder-een-kapwoning (30-09-2019)
Giethoorn, Dwarsgracht 17, starten Bed & Breakfast (18-09-2019)
Kuinre, Vijverpark 91a, kappen boom (26-09-2019)
Steenwijk, A. van Olphenstraat 37, plaatsen dakkapel (26-09-2019)
Steenwijk, Gasthuisstraat 18, starten lichte horeca (17-09-2019)    
Steenwijk, Johan Willem Frisolaan 13, bouwen woning (27-09-2019)    
Steenwijk, Waardeel 1N, starten Bed & Breakfast (29-09-2019)
Tuk, De Erfgenamen 27, bouwen woning (01-10-2019)    
Vollenhove, Bisschopstraat 27, herstellen achtergevel (26-09-2019)    
Vollenhove, nabij Noordwal 11, aanbrengen betonnen fietsverbinding tussen Bentenpad en Bentendijkpad (26-09-2019)  
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Baarlo, Baarlo 2, vernieuwen en isoleren voorgevel (27-09-2019)
Onna, Meppelerweg 196, bouwen woonhuis (30-09-2019)
Ossenzijl, Hoofdstraat 46, plaatsen en bewonen tijdelijke unit (02-10-2019)
Paasloo, Het Lange Pad, aanleggen poel (02-10-2019)
Steenwijk, Gasthuisstraat 30, realiseren 2 appartementen (26-09-2019)
Steenwijk, Tukseweg 78, bouwen aanbouw (02-10-2019)
Tuk, Hooidijk 1A, kappen boom (01-10-2019)    
Wanneperveen, Bovenboerseweg 54, aan- en verbouwen woning (27-09-2019)    
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 80, aanpassen bestaand bouwwerk m.b.t. wijzigingen gevels (27-09-2019)  
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).