Welzijn & Cultuur

Verleende ontheffing geluid

Ossenzijl, seismisch onderzoek, januari 2020 – februari 2020, op reguliere werkdagen tussen 11.00 uur en 15.00 uur (01-10-2019)


Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Ontheffingen oudejaarshuisjes

Vanaf 23 december 2019 tot en met 2 januari 2020 worden in Sint Jansklooster en Vollenhove de oudejaarshuisjes geplaatst. Op 1 oktober 2019 is een ontheffing afgegeven voor de plaatsing van de oudejaarshuisjes aan de vertegenwoordigers van de volgende oudejaarshuisjes:

Sint Jansklooster, evenemententerrein
•    Barskop ‘28

Vollenhove, evenemententerrein
•    Oudejaarsgroep Zuipschuit

Vollenhove, achter de Burght
•    Zet an die Lippe

Vollenhove, parkeerplaats sportvereniging VENO
•    De Moskeet

Vollenhove, Groenestraat, parkeerplaats naast OBS Voorpoort
•    Oudejaarsgroep Vol is Vol
•    Oudejaarsgroep Alcoholica

Vollenhove, Bentstraat
•    Watskebiert

Vollenhove, parkeerplaats Buitenhaven, hoek Flevoweg/Aan
•    Keet Slopel
 

Reageren?

Binnen 6 weken, gerekend vanaf 1 oktober 2019, kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).