Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Kuinre, De Schans 10, wijzigen/uitbreiden bedrijf (02-10-2020)
Scheerwolde, Blokzijlseweg 5, stoppen houden vee (01-10-2020)
Steenwijk, Meppelerweg 105, logistiek centrum (06-10-2020)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.