Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Beulakerweg 40a, wijzigen bestemming i.v.m. verhuren huisje voor recreatiefgebruik (02-10-2020)
Giethoorn, Binnenpad, vervangen vonders (04-10-2020)
Oldemarkt, Steenstraat 4, bouwen kapschuur (05-10-2020)
Steenwijk, De bascule 28, verbouwen woning (06-10-2020)
Steenwijk, Meppelerweg 113, wijzigen gevel (05-10-2020)
Steenwijk, Tukseweg 50-52 en 62-64, gebruiken 16 parkeerplaatsen na 19.00 uur (02-10-2020)        
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 48, verhogen toegangsdeur (04-10-2020)      

        
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Baars, Baarsweg 22, tijdelijk bewonen bijgebouw (01-10-2020)        
Marijenkampen, Ongeleg 20, verbouwen woonboerderij  (01-10-2020)
Steenwijk, Gasthuislaan 103, vergroten bovenverdieping (06-10-2020)        
Vollenhove, Oppen Swolle 7, aanpassen badkamer landgoed De Oldenhof (02-10-2020)        
   

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Binnenpad 60, bouwen aanbouw t.b.v. slaapkamer en starten Bed & Breakfast (01-10-2020)    
Vollenhove, Doeveslag 64, bouwen schuur (02-10-2020)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).