Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, ligplaats Partyschip langs Beulakerweg, tijdelijke vergunning horeca/terras t.b.v. verkoop aan vaste wal (11-10-2020)
Giethoorn, Beulakerweg 7, kappen es (07-10-2020)
Giethoorn, Jan van Nassauweg 18, bouwen loods (13-10-2020)
Giethoorn, Petersteeg 3a, verbouwen horeca pand (08-10-2020)
Giethoorn, Vlier 18, bouwen woning (13-10-2020)
Steenwijk, Buitensingel 20, plaatsen tijdelijk woonunit (14-10-2020)
Steenwijk, Acaciastraat 1 t/m 47, Bloemstraat 32 t/m 46 en Lijsterbesstraat 2 t/m 42, bouwen 53 woningen (09-10-2020)
Ossenzijl, de Korten 3, plaatsen dakraam (12-10-2020)
Vollenhove, Groenestraat 39, verbouwen en uitbreiden woning (13-10-2020)
Wanneperveen, Veneweg 43, bouwen aanbouw (08-10-2020)
Wanneperveen, Veneweg 164, starten Bed & Breakfast (09-10-2020)        
Wanneperveen, Veneweg 251j, vervangen woonark (14-10-2020)        
        

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blankenham, Zeestraat 48, plaatsen twee dakkapellen (09-10-2020)
Eesveen, Holslootbrink 14a, plaatsen tijdelijke woonunit (12-10-2020)
Giethoorn, Beulakerweg 133D, bouwen café - restaurant (13-10-2020)
Giethoorn, Molenweg 25a, starten cateringsbedrijf aan huis (09-10-2020)
Kuinre, Vijverpark 32, repareren fietsen in bijgebouw (09-10-2020)
Oldemarkt, Hoofdstraat 40a, verbouwen bovenverdieping tot appartement (08-10-2020)
Oldemarkt, ’t Slingerland 3, starten bedrijf aan huis (08-10-2020)        
Steenwijk, Divisie 27, bouwen overkapping (09-10-2020)        
Steenwijk, Koematen 33, uitbreiden bedrijfspand (12-10-2020)        

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).