Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten
 

Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

2 november 2020, De Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk, aanvang 09.00 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl
In verband met de coronamaatregelen is het niet mogelijk fysiek aanwezig te zijn bij de vergadering. Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, telefoonnummer 14 0521.
 

Raadsvergadering

3 november 2020, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie.
De raadsvergadering vindt plaats via Zoom (een app voor video-overleg). Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl