Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, nabij Binnenpad 84 en 88, vervangen bruggen GNVB 26 en 28 (17-10-2020)
Oldemarkt, 't Slingerland 3, plaatsen erfscheiding (18-10-2020)
Steenwijk, Buitensingel 18, bouwen woning (15-10-2020)
Steenwijk, het Schar 1A, plaatsen overkapping (15-10-2020)
Steenwijk, Oyershoeve 2, plaatsen overkapping (20-10-2020)
Steenwijk, Vendelweg 1, wijzigen brandwerende scheidingen en vluchtwegen (19-10-2020)
Tuk, Tukseweg 220, vervangen en ophogen dak (15-10-2020)
Wanneperveen, parkeerterrein tegenover Veneweg 306, kappen populier (19-10-2020)
Wanneperveen, Veneweg 276a, tijdelijke vergunning snackmobiel De Snelle Hap (19-10-2020)    
Wanneperveen, Veneweg 290-001, plaatsen dakkapel (16-10-2020)        
Willemsoord, Steenwijkerweg 191, kappen eikenboom (20-10-2020)

       
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 49, egaliseren en ophogen terrein (20-10-2020)
Scheerwolde, Koningin Julianaweg, dunne singel langs sportveld (19-10-2020)
Steenwijk, De bascule 28, verbouwen woning (19-10-2020)        
Vollenhove, Bons 10, bouwen woning (20-10-2020)       

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).