Algemeen

Overeenkomsten Gedempte Steenwijkerdiep en Tukseweg

Met inachtneming van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente Steenwijkerland op 28 september 2020 in het kader van de herontwikkeling van het Gedempte Steenwijkerdiep en de Tukseweg overeenkomsten heeft gesloten met Jumbo Supermarkten Vastgoed B.V., Aldi Vastgoed B.V. en Lidl Nederland GmbH.

Het zijn zogenaamde anterieure overeenkomsten voor de uitbreiding en verplaatsing van de supermarkten en de inrichting van het openbare gebied in het plangebied Gedempte Steenwijkerdiep en Tukseweg in Steenwijk.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 6 oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage.

Tegen deze overeenkomsten kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er staat geen bezwaar of beroep tegen open.