Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blankenham, Pollesteeg 4, kappen 2 essen (23-09-2020)
Giethoorn, Cornelisgracht 24, bouwen woning (24-09-2020)
Giethoorn, Molenweg 3, starten Bed & Breakfast (28-09-2020)
Giethoorn, Vosjacht 10, plaatsen reclamebord (24-09-2020)        
Paasloo, Oosterpaasloërweg 9, verplaatsen schuur (27-09-2020)        
Scheerwolde, Scheerwolderweg, bouwen 8 woningen plan Rietstaete (24-09-2020)
Steenwijk, Korporaal 25 en 27, bouwen 2 woningen (25-09-2020)        
Tuk, Tukseweg 150, vernieuwen achterhuis (25-09-2020)        
Vollenhove, Oppen Swolle 7, aanpassen badkamer landgoed De Oldenhof (25-09-2020)  
     

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, tegenover Kanaaldijk 25, kappen 2 bomen (29-09-2020)        
Sint Jansklooster, Halleweg 11, kappen eikenboom (21-09-2020)
Steenwijk, Mr. Zigher ter Steghestraat 9, verbouwen pand (23-09-2020)        
Steenwijkerwold, Gelderingen 68, plaatsen vlaggenmast (28-09-2020)            

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Giethoorn, Dwarsgracht 21, afwijken bestemmingsplan i.v.m. verhuren 5 sloepen en bouwen steiger (28-09-2020)    

De stukken liggen van 7 oktober 2020 t/m 18 november 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/18317F8D-ED6F-480C-9C3F-D046775F4807/  
De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.GHNDwarsgracht21OV-VA01  

Reageren?

T/m 18 november 2020 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Steenwijk, Looijersgracht 42g-1, slopen 8 garageboxen t.b.v. bouwen woning

De stukken liggen van 7 oktober 2020 t/m 17 november 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/2A457CD2-3821-4EF3-B694-0A3CD2CE814F/   
De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.STWlooijersgrongOV-ON01  

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 17 november 2020  bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).