Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

18 oktober 2021  Commissie bezwaarschriften, gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk
Agenda: 19.00 uur: bezwaarschrift tegen realisering gehandicaptenparkeerplaats aan de Prinses Irenestraat, nabij huisnummer 107 in Steenwijk
               20.00 uur: bezwaarschrift tegen last onder dwangsom plaatsen reclamebord gemeentelijke groenvoorziening nabij de rotonde Oppen Swolle/Schaarweg in Vollenhove
               21.00 uur bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijgebouw op locatie Aasingel 17 in Steenwijk
De stukken liggen t/m 18-10-2021 voor belanghebbenden ter inzage.
 

Anterieure overeenkomst zonnepark Wanneperveen

Met inachtneming van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente Steenwijkerland op 1 oktober 2021 een overeenkomst heeft gesloten met Powerfields Netherlands B.V. en Zonnepark Steenwijkerland B.V.

Het is een zogenaamde anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van een zonnepark nabij de Zomerdijk in Wanneperveen. Met in achtneming van de op 1 oktober 2021 verleende vergunning wordt hiermee de realisatie van een zonnepark nabij de Zomerdijk in Wanneperveen mogelijk gemaakt.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 11 oktober 2021 gedurende 6 weken ter inzage. 

Tegen deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er staat geen bezwaar of beroep tegen open.