Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Scheerwolde, Woldlakeweg 2, vergroten ligboxenstal (30-9-2021)
Sint Jansklooster, Halleweg 12, plaatsen gasdrukregelstation (29-9-2021)
Tuk, Roomweg 1, beëindiging opslag en voorhanden hebben consumentenvuurwerk (1-10-2021)
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.