Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Eesveen, t.h.v. Eesveenseweg 46, aanleggen landbouwinrit (30-9-2021)
Giethoorn, nabij Cornelisgracht 44, vervangen brug (1-10-2021)
Hazelaar 11, bouwen woning (28-9-2021)
Oldemarkt, Markerbroekweg, aanleggen oeverzone langs De Linde (28-9-2021)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Noord 12a, bouwen bedrijfsgebouw t.b.v. opslag (29-9-2021)
Woldlakeweg 16, bouwen jongveestal (30-9-2021)
Steenwijk, Aasingel 1, bouwen woning (30-9-2021)
Eeser Gaard, oprichten onbemand tankstation met wasstraat  (28-9-2021)        
Hooilandenallee 3, bouwen woning (29-9-2021)
Krekensingel 10, plaatsen tijdelijke woonunit (29-9-2021)
Onnastraat 46, wijzigen reeds verleende omgevingsvergunning betreffende herbestemming 
(28-9-2021)
Steenwijk, Stationsplein 4, plaatsen reclame New York Pizza (29-9-2021)
Vollenhove, Heilige Geeststeeg 12, starten Bed & Breakfast (4-10-2021)        
Productieweg 5, uitbreiden bedrijfspand (28-9-2021)
rotonde Weg van Rollecate / Het Franse Pad, plaatsen corso kunstwerk (29-9-2021)        
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:        
Steenwijk, Buitensingel 29, bouwen van een woning (28-9-2021)
Steenwijk, Markt 38 A en B, verbouwen en renoveren 1e en 2e verdieping  (27-9-2021)        
Wanneperveen, Veneweg 282, plaatsen tijdelijke woonunit (5-10-2021)      
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 99, kappen wilg (5-10-2021)
Sint Jansklooster, Leeuwte 30a, tijdelijk uitbaten Bed & Breakfast in bijgebouw (29-9-2021)
Steenwijk, Aasingel 15, bouwen woning (4-10-2021)        
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.