Verkeer & vervoer

Verkeer & vervoer

Tijdelijke wegafsluiting en een parkeerverbod
Steenwijk, Burgemeester Goeman Borgesiusstraat v.a. splitsing Oosterpoort tot Burgemeester Goeman Borgesiusstraat 32A (bioscoop) i.v.m. verplaatsing weekmarkt op 23-10-2021, van 6.00 - 19.00 uur. Tevens geldt voor hetzelfde weggedeelte een parkeerverbod op 22-10-2021 vanaf 0.00 uur t/m 23-10-2021, 19.00 uur 
T/m 26-10-2021 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze naar voren brengen