Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

26 oktober 2021, Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur, raadzaal gemeentehuis.
Deze vergadering zal fysiek plaatsvinden. Vanwege de geldende maatregelen kunnen publiek en pers niet toegestaan worden in verband met de beperkte ruimte.  De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook.
 

Anterieure overeenkomst plangebied Eeserwold Wonen


Met inachtneming van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente Steenwijkerland op 11 oktober 2021 een overeenkomst heeft gesloten met projectontwikkelaar Landgoed ‘de Woldberg’ B.V.  
Het is een zogenaamde anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van het woongedeelte in het plangebied Eeserwold. Door het sluiten van de overeenkomst neemt de gemeente een inspanningsverplichting op zich om een bestemmingsplan in procedure te brengen waardoor het mogelijk wordt om in het plangebied Eeserwold Wonen 164 woningen en 27 appartementen te ontwikkelen en realiseren.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 19-10-2021 gedurende 6 weken ter inzage. Tegen deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er staat geen bezwaar of beroep tegen open.
 

Anterieure overeenkomst plangebied Eeserwold Werken


Met inachtneming van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente Steenwijkerland op 11 oktober 2021 een overeenkomst heeft gesloten met projectontwikkelaar Roelofs Planontwikkeling B.V.  
Het is een zogenaamde anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van het werkgedeelte in het plangebied Eeserwold. Door het sluiten van de overeenkomst neemt de gemeente een inspanningsverplichting op zich om het bestemmingsplan Eeserwold Werken in procedure te brengen dat de Beheersverordening van 1 juli 2015 voor het deelgebied Werken moet vervangen.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 19-10-2021 gedurende 6 weken ter inzage.  egen deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er staat geen bezwaar of beroep tegen open.