Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

1 november 2021  Commissie bezwaarschriften, gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk
Agenda: 19.00 uur: bezwaarschrift tegen afgewezen verzoek om gegevenswissing 
20.00 uur: bezwaarschrift tegen opgelegde last onder dwangsom ten aanzien van Het Ravelijn 1 in Steenwijk
21.00 uur: bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning bouwen bedrijfspanden locatie Roomweg 4 in Steenwijk
De stukken liggen t/m 1-11-2021 voor belanghebbenden ter inzage in het gemeentehuis. 
 

1 november 2021  Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk. Aanvang 10.15 uur 
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein
Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, tel.nr. 14 0521. 
 

Bekendmaking uitschrijving BRP 

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Ringenier, M., 10-03-1976 per 16-09-2021 
Jiang, X.,  18-07-1992 per 16-09-2021 
T/m 29-11-2021 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.