Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Basse, Basserweg 32, uitbreiden woning en aanpassen voorgevel (12-10-2021)
Blankenham, Zeestraat 2, aanleggen parkeerplaatsen plus terras en kappen berk (12-10-2021)
Blokzijl, Burgemeester Ten Cateweg 5, bouwen woning (12-10-2021)
Giethoorn, Binnenpad 53, kappen es (15-10-2021)
Binnenpad 109, starten Bed & Breakfast (13-10-2021)
Kooiweg 9, uitbreiden stallen en bouwen serrestal (11-10-2021)
Oldemarkt, Koningin Julianaweg 50, opwaardering begraafplaats (12-10-2021)
Steenwijk, Aasingel 19, bouwen woning (15-10-2021)
Bataljon 5 en 5a, bouwen twee woningen (12-10-2021)
Oosterstraat 65, starten pannenkoekenhuis (14-10-2021)
Scholestraat 52A, verbouwen en renoveren wijnpakhuis naar opslag plus appartement (15-10-2021)
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Schaepmanstraat 5, tijdelijk plaatsen noodlokaal (14-10-2021)
Witte Paarden, Steenwijkerweg 213, bouwen opbouw op garage (14-10-2021)        

      
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Kallenkote, Kallenkote 91, legaliseren autobedrijf (13-10-2021)        
Steenwijk, bij Gasthuislaan 2, kappen beuk en herplanten linde in  park Rams Woerthe (14-10-2021)    
Landgoedallee 38, bouwen woning (15-10-2021)        
Lange Baan 21, wijzigen gevel (15-10-2021)
Wanneperveen, kruising Nieuwe Dijk / Kooiweg, kappen eik (18-10-2021)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. 
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Steenwijk, Sluisweg 1, 1A t/m H, 1K, 1M en 1N, bouwen woongebouw met 12 appartementen
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.