Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

12 oktober 2021  Politieke Markt, aanvang 19.30 uur, raadzaal gemeentehuis.
Deze vergadering zal fysiek plaatsvinden. Vanwege de geldende maatregelen kunnen publiek en pers niet toegestaan worden in verband met de beperkte ruimte.  De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook.

 

Vaststelling Nadere regels subsidie ‘Frisse start na Corona’

Burgemeester en wethouders hebben de Nadere regels subsidie ‘Frisse start na Corona’ vastgesteld. Met deze subsidie wil de gemeente activiteiten stimuleren die bijdragen aan het herstel van de sociale samenhang en weer zorgen voor ontmoeting, binding en betrokkenheid tussen inwoners en bij leden en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties. De regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2021, nr. 339183, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl en is op 1-10-2021 in werking getreden. 
Deze nadere regels liggen verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Vaststelling Nadere regels Verbreed Vitaliteitsfonds

Burgemeester en wethouders hebben de Nadere regels Verbreed Vitaliteitsfonds Steenwijkerland 2021 vastgesteld. Het Vitaliteitsfonds is bedoeld voor ondersteuning van maatschappelijke organisaties die met hun kernactiviteit een bijdrage leveren aan de vitale samenleving binnen de gemeente Steenwijkerland. De regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2021, nr. 340498, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl en is op 02-10-2021 in werking getreden. 
Deze nadere regels liggen verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.