Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blankenham, Zeestraat 56, verbouwen woning (22-9-2021)
Blokzijl, Brouwerstraat 5, plaatsen geldautomaat (25-9-2021)
Sint Jansklooster, Barsbeek 28, verbouwen woning (22-9-2021)
Steenwijk, Landgoedallee kavel 122, bouwen woning (24-9-2021)
Meidoornstraat 1, brandveilig gebruik pand (22-9-2021)
Waardeel 98, toevoegen entreehal (23-9-2021)        
Wanneperveen, Lozedijk 10, kappen populier (24-9-2021)        
kruising Nieuwe Dijk - Kooiweg, kappen eik (24-9-2021)      

     

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

De beslistermijn voor de volgende aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken:
Vollenhove, Kerkstraat 76, plaatsen kapschuur (26-5-2021)     

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Scheepsdiep 16, bouwen bedrijfsgebouw (23-9-2021)
De Bult, Bultweg 25R 191, tijdelijk bewonen recreatiewoning (23-9-2021)
Giethoorn, Molenweg 31, starten Bed & Breakfast (21-9-2021)        
Steenwijk, Generaal 67, bouwen woning (24-9-2021)        
Prins Bernhardstraat 19, 19A, 21, 23, 23A, bouwen 5 woningen (27-9-2021)            
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.