Algemeen

17 oktober 2022     Commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1, Steenwijk

19.00 uur, bezwaarschrift tegen de opgelegde last onder dwangsom perceel Heideveldsweg 10 te  Marijenkampen.
20.00 uur, bezwaarschrift tegen besluit met betrekking tot de Wet open overheid.
De stukken liggen tot en met 17 oktober 2022 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage.


25 oktober 2022    Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur

De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook.
 

Verordening starterslening 2022 

De gemeenteraad heeft op 13-9-2022 de Verordening starterslening gemeente Steenwijkerland 2022 vastgesteld. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, nr. 436677, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook de volledige tekst. De verordening is op 1-10-2022 in werking getreden. 
De regeling ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.


Bekendmaking wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Steenwijkerland 

Burgemeester en wethouders hebben op 27 september 2022 een wijziging van de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Steenwijkerland vastgesteld. De wijziging betreft drie technische en redactionele aanpassingen, die geen beleidswijziging inhouden. Deze wijziging treedt in werking met 
ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2022, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 444528. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit. 
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.
 

Verkoop grond en gebouwen

Voorgenomen grondverkoop bedrijfskavel in Steenwijk
De gemeente heeft het plan om een bedrijfskavel aan de Zigher ter Steghestraat in Steenwijk te verkopen aan Avanty Steenwijk B.V.
Het gaat om een perceel met bouwgrond (kadastraal bekend gemeente Steenwijk sectie E, nummer 7705) aan de mr. Zigher ter Steghestraat te Steenwijk, ongeveer 2.248 m² groot.
Er ligt een hoofdtransportleiding ten behoeve van gas nabij het bouwvlak van het perceel.
Dit geeft beperkingen in het gebruik, waardoor het perceel niet geschikt is voor elk bedrijf. Mede hierdoor is het perceel al jaren beschikbaar, maar nog niet verkocht. De koper wordt daarom als de enige gegadigden gezien voor dit perceel. 
Wanneer u het daar niet mee eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente de verkoop van de grond verder in gang te zetten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sale Wiersma, bedrijfscontactfunctionaris of Marijke Dam, woonconsulent /economische zaken, telefoon 14 (0) 521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl onder vermelding van kavel aan de Zigher ter Steghestraat.