Bestemmingsplannen

Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan (bestuurlijke lus) en besluit hogere wet geluidshinder ‘Tuk – Tukseweg 136’ 

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Tuk – Tukseweg 136 en besluit hogere waarden Wet geluidhinder van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bestemming ‘maatschappelijk’ naar een bedrijfsbestemming. 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Giethoorn - Kanaaldijk 5

Het ontwerpbestemmingsplan Giethoorn - Kanaaldijk 5 ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het omzetten van een volledige agrarische functie naar een gecombineerde functie van recreatie en agrarisch. Het betreft een combinatie van een actief melkveebedrijf met diverse vormen van verblijfsrecreatie, zoals kampeeractiviteiten, groepsaccommodatie. Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt