Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Giethoorn, 50a,  alleen handmatig laden en lossen is nog toegestaan, de inrichting wordt beëindigd 
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.