Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Dwargracht 28, bouwen garage/ berging (04-10-2022)
Dwarsgracht 35a, plaatsen zonnepanelen (04-10-2022)
Oldemarkt, Hoofdstraat 6, 6a en 8, bouwen drie geschakelede woningen (04-10-2022)
Onna, nabij Bootmansweg 1, plaatsen communicatiemast (30-09-2022)
Paasloo, Hooiweg 6, verhuur gastenverblijf voor recreatieve doeleinden (04-10-2022)
Sint Jansklooster, Leeuwte 79, tijdelijk bewonene woonunit (29-09-2022)
Steenwijk, Aasingel 21, bouwen woning (29-09-2022)
Eesergaard, bouwen bedrijfsunits (03-10-2022)
Krekensingel 7, wijzigingen op verleende vergunning (03-10-2022)
Wanneperveen, Veneweg 106, verhogen achtergevel en vervangen rietendak door dakpannen (03-10-2022)
 

Rectificatie

In de Steenwijker Courant van 4 oktober 2022 is een ingekomen omgevingsvergunning onterecht gepubliceerd.
Het betreft: Steenwijk, Kerkstraat 1/ Kalverstraat 6, splitsen bovenwoning in meerdere wooneenheden (29-09-2022)
 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Steenwijk, Woldmeentherand 15,  het brandveilig gebruik gebouw (03-10-2022)

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) 

Giethoorn, Kerkweg 51, aanleggen zwembad in tuin (04-10-2022)
Oldemarkt, Oosterbroekweg 4, uitbouwen woning (29-09-2022)
Paasloo, Langs Oosterdallaan, kappen 19 bomen (04-10-2022)
Steenwijk, Markt 6, vervangen kozijn en plaatsen brandwerende vloer (04-10-2022)
    Eesveenseweg 10, bouwen bedrijfspand en 27 garageboxen ( 29-09-2022)
    Meppelerweg 56, wijzigen gebruik pand (04-10-2022)
    Meppelerweg 102, plaatsen dakopbouw (27-09-2022)
    Prinsenhoven 9, aanbrengen handelsreclame (04-10-2022)
    Steenakkers 22, bouwen woning (04-10-2022)
Tuk, STWK, G,  nr .1546, herstellen schuur en plaatsen teeltonderhoudende voorzieningen (30-09-2022)
Wanneperveen, Gasthuisdijk, kappen 24 bomen op twee locaties (06-10-2022)
   Veneweg 158a,  splitsen woning (06-10-2022)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te  verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Ds T.O. Hylkemaweg 30,  bouwen bijgebouw (30-09-2022)
Oldemarkt, De Benten 3, bouwen loods met bedrijfswoning (27-09-2022)