Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Kalenberg, Heuvenweg, aanleggen tijdelijke oeververbinding (06-10-2022)
Nieuwe weg, aanleggen tijdelijke oeververbinding (10-10-2022)
Steenwijk, Aasingel 3, plaatsen tijdelijke woonunit (05-10-2022)
Aasingel 15,  bouwen woning ( 06-10-2022)
Gasthuisstraat 28, plaatsen zonnepanelen (03-10-2022)
Krekensingel 7, aanbrengen wijzigingen op reeds verleende vergunning (03-10-2022)
Onnastraat 26,  kappen eikenboom (06-10-2022)

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Steenwijk, Woldmeentherand 15,  het brandveilig gebruik gebouw (03-10-2022)

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) 

Blokzijl, Duinigermeerweg 1, aanleggen tijdleijke bouwinrit (07-10-2022)
Giethoorn, Beulakerweg 22, plaatsen aanbouw, (11-10-2022)
Kalenberg, Heuvenweg, aanleggen tijdelijke oeverbinding (07-10-2022)
Scheerwolde, Kraggepad 11, aanleggen insteekhaven (10-10-2022)
Steenwijk, Eesveenseweg 101, bouwen bedrijfspand en 27 garageboxen (07-10-2022)
Landgoedallee 23, bouwen woning (06-10-2022)
Looijersgracht 22, plaatsen 2 dakkapellen en vervangen dak (13-10-2022)
Prinsenhoven 9, aanbrengen handelsreclame (04-10-2022)
Tuk, Tukseweg 153, uitbreiden en verbouwen  woning (11-10-2022)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Ingetrokken aanvraagbouwvergunning ( reguliere procedure)

Tuk, De Erfgenamen, Wethouder Slootstraat, bouwen 11 woningen (29-09-2022)