Verkoop grond en gebouwen

Voorgenomen grondverkoop woningbouwlocatie Steenwijk - Zuidoost

De gemeente heeft het plan om een perceel te verkopen aan Rotij Grondontwikkeling Oost B.V. (hierna: ontwikkelaar) ten behoeve van het realiseren van een woningbouwlocatie aan de zuidoostkant van Steenwijk. Het gaat om een perceel grond gelegen aan de Meppelerweg, kadastraal bekend gemeente Steenwijk, sectie C nummer 2695, circa 4755 m² groot. De gemeente is al enige tijd in gesprek met de genoemde ontwikkelaar over dit perceel vanwege de ontwikkeling van de naastgelegen percelen tot een woningbouwlocatie, op de voormalige “Betap Crilux” locatie. De overige percelen voor de woningbouwlocatie Zuidoost fase 1 zijn in eigendom van de ontwikkelaar. Het genoemde perceel is onder meer nodig voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijk op de Meppelerweg. De gemeente wenst een integrale ontwikkeling en realisatie van het plan Zuidoost fase 1. Om die redenen ziet de gemeente deze partij als enige (serieuze) gegadigde. Wanneer u het daar niet mee eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente haar plan tot verkoop verder in gang te zetten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Kloosterman, Senior projectleider, Team Samenleving en Ontwikkeling, telefoon 14 0521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl o.v.v. grondverkoop woningbouwlocatie Steenwijk - Zuidoost.