Verkoop grond en gebouwen

Voorgenomen grondverkoop woningbouwlocatie Heetveld

De gemeente heeft het plan om een perceel te verkopen aan NMK vastgoed B.V. uit Sint Jansklooster voor het realiseren van 8 levensloopbestendige woningen op de locatie van de voormalige basisschool  ‘De Opstap’ in Heetveld. Het gaat om een perceel grond gelegen aan Heetveld 16 in Heetveld, kadastraal bekend gemeente Vollenhove, sectie L nummer 1203, circa 2069 m2 groot. De gemeente is al enige tijd in gesprek met betrokken partijen over dit perceel vanwege het initiatief ‘oud worden op Heetveld’. Het perceel achter het genoemde perceel, dat niet in eigendom is van de gemeente, wordt ook door NMK vastgoed B.V. voor deze ontwikkeling aangekocht. Beide percelen zijn nodig om de 8 levensloopbestendige woningen te kunnen realiseren, omdat op het perceel gelegen aan Heetveld 16 alleen 6 levensloopbestendige woningen passen. Daarnaast hebben beide percelen altijd als eenheid gefunctioneerd. Daarom worden deze percelen gezien als één te ontwikkelen locatie. De gemeente wenst een integrale ontwikkeling van deze percelen voor de lokale behoefte aan 8 levensloopbestendige woningen. Om die redenen ziet de gemeente deze partij als enige (serieuze) gegadigde. Wanneer u het daar niet mee eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente haar plan tot verkoop verder in gang zetten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Saadhoff/Jantsje Vriesema, beleidsadviseur woningbouw transformatie en programmeren/projectleider ontwikkeling, telefoon 14 0521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl o.v.v. grondverkoop Heetveld.