Algemeen

10 oktober 2022    Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, aanvang 10.30 uur 
    De vergadering is in het gemeentehuis van Steenwijk. De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal    Domein, tel.nr. 14 0521. 

11 oktober 2022    Politieke Markt, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. 

Bekendmaking vaststelling Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval gemeente Steenwijkerland 2022 
De gemeenteraad heeft op 13 september 2022 de Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval gemeente Steenwijkerland 2022 vastgesteld. Deze regeling is bedoeld voor inwoners die afval hebben door een chronische ziekte of medische beperking, zoals bijvoorbeeld incontinetiemateriaal, afval als gevolg van dialyse of een stoma. Dit wordt onvermijdbaar medisch afval genoemd. Hierdoor hebben zij vaak meer restafval. Op grond van deze verordening kunnen zij een vergoeding aanvragen voor de kosten die ze maken voor het storten van onvermijdbaar medisch afval.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2022, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 420968. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit. 
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.