Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baars, Baarsweg 21, verplaatsen zonnepanelen (27-09-2022)
Belt Schutsloot, Belterweg 15, uitbreiden bar& cafe (23-09-2022)
De Bult, Bultweg 12R ,C17,  tijdelijk bewonen recreatiewoning (23-09-2022)
Eesveen, Eesweenseweg 117, kappen eik (28-09-2022)
Giethoorn, Binnenpad 5, plaatsen overkapping en openslaande deuren (29-09-2022)
Binnenpad 16, plaatsen zonnepanelen in grondopstelling 29-09-2022)
Marijenkampen, Ongeleg 18, plaatsen zonnepanelen in grondopstelling (23-09-2022)
Oldemarkt, Harm Nijholtstraat 6, bouwen bijkeuken (27-09-2022)
Onna, Achterweg 4,  aanbieden dagbesteding (23-09-2022)
Steenakkers-Oost 6, kappen twee bomen (23-09-2022)
Meppelerweg 192, plaatsen tijdelijke woonunit (29-09-2022)
Paasloo, Hooiweg 8, verhuur bijgebouw recreatieve doeleinden (27-09-2022)
Sint Jansklooster, Leeuwte 79, tijdelijk bewonen woonunit (29-09-2022)
Steenwijk, Haagswold 1, kappen boom ( 27-09-2022)
Kerkstraat 1/ Kalverstraat 6, splitsen bovenwoning in meerdere wooneenheden (29-09-2022)
Korte Woldpromenade 8, wijzigen bestemmingsplan (26-09-2022)
Prins Mauritshof 20, plaatsen dakkapel (29-09-2022)
Prinsenhoven 9, aanbrengen handelsreclame (23-09-2022)
Wendakker 30, starten bed& breakfast (23-09-2022)
Tuk, De Erfgenamen, Wethouder Slootstraat, bouwen 11 woningen (29-09-2022)
Ter Zwege 3, bouwen schuur (27-09-2022)
Vollenhove, Doeveslag 45, uitbreiden woning (27-09-2022)
Voorslag 6, plaatsen dakkapel (23-09-2022)
Wanneperveen, Gasthuisdijk, kappen van 24 bomen op twee locaties (29-09-2022)
Witte Paarden, Steenwijkerweg 211, kappen 1 eik (23-09-2022)


            
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) 

Blokzijl, Kerkstraat 2, wijzigigen op verleende verleende vergumning (27-09-2022)
Zuiderkade 7,  verbreden dakkapel (27-09-2022)
Giethoorn, Beulakerweg 119, vervangen en isoleren buitenmuur (27-09-2022)
Kerkweg 35,  tijdelijk bewonen recreatiewoning (29-09-2022)
Zuiderpad 41, bouwen woning (27-09-2022)
Oldemarkt, Hoofdstraat 71, plaatsen isolerend monumentenglas (21-09-2022)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Zuid 13, starten bed & Breakfast in bijgebouw (29-09-2022
Steenwijk, Buitensingel 2, bouwen woning (27-09-2022)
Buitensingel 14, bouwen woning (27-09-2022)
Meppelerweg 102, plaatsen dakobouw (27-09-2022)
Prins Bernhardstraat 22,  plaatsen dakkapel (27-09-2022)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Oldemarkt, Poestpad 4, bouwen loods met bedrijfswoning (27-09-2022)