Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan Piet Hein- en Van Speijkstraat, Steenwijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
20-09-2017
Einddatum
31-10-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Er wordt voor de Van Speijkstraat, de Vondelstraat en de Piet Heinstraat een bestemmingsplan voorbereid. Het plan heeft betrekking op het vervangen van 38 woningen door 27 nieuwe woningen.

De stukken liggen van 20-09-2017 t/m 31-10-2017 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het voorontwerp raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.STWPHeinenVSpeykst-VO01.
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://212.78.207.19/E108D107-5413-4A33-B119-4D203F03F05A/.

Reageren?

T/m 31-10-2017 kan iedereen op het voorontwerp reageren door een inspraakreactie (2) te geven. Deze reactie richt u aan het college van burgemeester en wethouders.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).