Tijdelijk eenrichtingsverkeer Steenwijkerdiep Noord en Ingenieur Luteijnweg

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
19-09-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Vanaf 14 september 2017 geldt er tijdelijk eenrichtingsverkeer op het Steenwijkerdiep Noord en op de Ingenieur Luteijnweg bij Scheerwolde.  Op het Steenwijkerdiep Noord is de rijrichting vanaf de Hesselingendijk naar Scheerwolde. Op de Ingenieur Luteijnweg is de rijrichting vanaf Wetering-Oost naar Hesselingendijk. Dit is een tijdelijke verkeersmaatregel die geldt zolang de N333 (Blokzijlseweg) wegens onderhoudswerkzaamheden door de provincie is afgesloten. De maatregel is in overleg met Plaatselijk Belang Scheerwolde en de provincie in het belang van de verkeersveiligheid genomen. Kijk voor meer informatie op www.overijssel.wegwerkmeldingen.nl

 

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).